Kościół pw. Marii Magdaleny w Bielszowicach

Świątynia powstała w 1883 r. na miejscu starego, istniejącego w tym miejscu od 1613 r. drewnianego kościołka. Za projekt kościoła odpowiedzialni są pochodzący z Gliwic budowniczy Philipp i mistrz ciesielski Traufeld. 22 czerwca 1883 r. miała miejsce ceremonia poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę świątyni, a gotowy kościół oddano do użytku jeszcze w tym samym roku.

To stosunkowo skromna budowla, z ceglaną elewacją ozdobioną wykonanymi w tynku dekoracjami w postaci gzymsu, zworników łuków okiennych i sterczyn w fasadzie głównej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

animacja

model 3D

spacer