Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Halembie

Starania o budowę halembskiej świątyni rozpoczęto już w 1886 roku. Wkrótce właściciel okolicznych ziem - hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck zobowiązał się przekazać teren pod budowę kościoła. Prace prowadzono w latach 1889-1890 w oparciu o projekt F. Müllera - mistrza budowlanego dworu Donnersmarcków.  

Budowla wzniesiona została w stylu nawiązującym do neogotyku o czym świadczą wysokie, smukłe wieżyczki oraz zastosowanie przypór w partii prezbiterium. Uwagę zwracają również drewniane elementy zdobnicze, przypominające formę muru pruskiego (w górnej części wieży oraz w dolnej partii kościoła). Ten motyw architektoniczny zastosowano również w położonej obok plebanii, którą wzniesiono w 1906 roku. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

animacja

model 3D

spacer