Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela

Zanim w Goduli wybudowano kościół, mieszkańcy osady, od 1861 roku, dzięki staraniom ks. Józefa Szafranka, uczęszczali na msze do kaplicy pw. św. Józefa usytuowanej w miejscowej szkole. W marcu 1866 roku utworzono w Goduli samodzielną parafię, której pierwszym  proboszczem z tytułem kuratora został ks. Fryderyk Hofrichter. Z uwagi na stale powiększającą się liczbę parafian, poczyniono starania wybudowania w Goduli kościoła. Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela powstał z fundacji rodziny Schaffgotschów w latach 1868-1871.

Projekt obiektu był tworzony w dwóch etapach – w 1865 roku powstał plan wykonany przez architekta katedry berlińskiej Juliusza Raschdorffa, który stał się bazą do finalnego projektu opracowanego przez Carla Heidenreicha. Świątynia powstała w oparciu o styl neogotycki - widać to wdetalach architektonicznych takich jak wysokie, zamknięte ostrym łukiem okna,smukłe przypory okalające budowlę czy w zastosowaniu nad głównym portalem tzw. wimpergi, czyli dekoracyjnego zwieńczenia w kształcie wysokiego trójkąta. Kościół został poświęcony 14 listopada 1871 roku w obecności fundatorów kościoła Joanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

animacja

model 3D

spacer